Posts

ACER

Loạt máy tính xách tay 2016 của Acer

Predator 17x là laptop ch?i game v?i h? th?ng 3 qu?t làm mát, S13 là laptop m?ng nh?t th? gi?i, trong khi R 15 là chi?c máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i.

Acer Predator 17x

?ây là phiên b?n nâng c?p c?a Predator 17 và ???c Acer c?i ti?n v?i nhi?u thông s? ?áng chú ý. So v?i th? h? ti?n nhi?m, máy ???c tích h?p card ?? h?a Nvidia GeForce GTX 980 m?nh h?n so v?i Nvidia GeForce GTX 980M, màn hình 17,3 inch (có nhi?u phiên b?n ?? phân gi?i khác nhau, t? Full HD ??n 4K), b? vi x? lý Intel Core i7-6820HK, RAM 64GB v?i 3 tùy ch?n l?u tr? trong ?ó h? tr? c? ? SSD RAID 0.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer

Laptop ch?i game Predator 17x.

Predator 17x c?ng ???c trang b? h? th?ng làm mát m?i v?i 3 qu?t cho phép ho?t ??ng t?t và ít nóng h?n. H? th?ng loa v?i 4 loa v? tinh và 2 loa siêu tr?m cho âm thanh phát ra s?ng ??ng. Ngoài ra, máy còn tích h?p s?n c?ng USB t??ng thích v?i thi?t b? th?c t? ?o, m?t c?ng USB-C, 3 c?ng Thunderbolt, m?t c?ng HDMI và m?t c?ng DisplayPort.

D? ki?n, Predator 17x s? bán ra ??u tiên t?i th? tr??ng B?c Âu vào ??u tháng 6. Phiên b?n có c?u hình th?p nh?t ???c bán v?i giá 2.799 USD.

Acer Aspire S 13

Laptop này ???c tung ra nh?m c?nh tranh v?i Apple MacBook Air hay Dell XPS 13. V?i tr?ng l??ng 14,4 mm và n?ng 1,4 kg, Aspire S 13 ???c xem là m?t trong nh?ng laptop m?ng nh? nh?t hi?n nay.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer-1

Chi?c Aspire S 13 m?ng nh? c?a Acer.

V? c?u hình, S 13 ???c trang b? màn hình IPS13,3 inch ?? phân gi?i Full HD, RAM 8GB, ? SSD 512 GB cho l?u tr?. Máy ch?y vi x? lý Core i th? h? th? 6 c?a Intel, tùy ch?n i3, i5 và i7. Ngu?n pin c?a S13 cho phép máy ho?t ??ng liên t?c lên t?i 13 gi?.

Laptop c?a Acer có 2 màu ?en và tr?ng ng?c trai, ???c bán ra ngay trong tháng này, b?t ??u v?i giá 699 USD cho phiên b?n c?u hình th?p nh?t.

Acer Aspire R 15

Aspire R 15 là máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i, t?c là có th? ho?t ??ng nh? m?t laptop, nh?ng c?ng có th? s? d?ng nh? máy tính b?ng khi g?p màn hình ra sau. Máy có c?u t?o thân b?ng s?i th?y tinh nh?, b?n b? cùng n?p sau b?ng kim lo?i.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer-2

Aspire R 15 là chi?c máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i mà Acer m?i ra m?t.

V? c?u hình, R 15 ???c trang b? màn hình 15,6 inch Full HD, b? x? lý Core i7-6500U th? h? th? sáu, card ?? h?a GeForce 940MX t? Nvidia và RAM 12GB DDR4. Máy c?ng h? tr? c?ng USB 3.1 Type-C cho t?c ?? truy?n t?i lên ??n 5 gigabit m?i giây và ngu?n pin có th? ho?t ??ng 9 gi? liên t?c.

Theo Acer, R 15 s? lên k? vào tháng 5, v?i giá bán b?t ??u t? 1.015 USD.

Thumualaptop24h.net- Chuyên thu mua laptop c?